nowe zasady w sporcieRopczyckie Centrum Sportu i Rekreacji informuję, że Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316) reguluje m.in. zasady organizacji współzawodnictwa i zajęć sportowych w okresie od 18 stycznia do 31 stycznia 2021.

Zgodnie z Rozporządzeniem prowadzenie działalności związanej ze sportem, polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych zostało dopuszczone wyłącznie dla sportu zawodowego, a w przypadku dzieci i młodzieży, ograniczone do współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy.

Wobec pojawiających się pytań i wątpliwości, uprzejmie informujemy, iż organem uprawnionym do wydawania zaświadczeń o współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej prowadzonym przez Polski Związek Sportowy jest Polski Związek Piłki Nożnej.

Jednocześnie informujemy, że ani PZPN, ani Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, nie jest organem mogącym wyrazić zgodę na organizację treningów, gdyż zgodnie z wspomnianym Rozporządzeniem, ograniczenie w korzystaniu z infrastruktury sportowej wynika z rozporządzenia rządowego.

Nowe regulacje w obszarze sportu dostępne są:
https://www.gov.pl/web/sport/nowe-regulacje-w-obszarze-sportu-do-17-stycznia-2021?fbclid=IwAR1TEzmNnc08b6W5v5kGbjybFFnySNiuWvEEvu-COYVspcZgA3rLILRiMjw